Vi er blitt lærebedrift i Brønn og borefaget!

Fra 3.9.19 er vi godkjent i Hordaland fylkeskommune som lærebedrift. Det betyr at vi i fremtiden vil har lærlinger. I tillegg er en del nåværende ansatte med over 5 års praksis i gang med å ta fagbrev.