Fundamentering og forakringsboring

Vi utfører fundament- og forankringsboring for bygging på løs og bløt grunn ved å bore fôringsrør ned i fast fjell. Deretter monteres en stålkjerne i midten samtidig som foringene fylles med betong. Dette gir et sikkert og trygt grunnlag for bygging på dårlig grunn.

Bruksområder:

-Industribygg, villahus, kaier og bruer
- Fundamentering av bygg/bruer med stålkjernepeler
- Fundamentering med egenprodusert minirigg inne i eksisterende bygg.

Sementinjeksjon av fjellbolter og stålkjernepeler

Vi har mobile og dieseldrevne injiseringspumper for sementinjeksjon av fjellbolter og stålkjernepeler.
Vi har også luftdrevet injiseringspumpe
.

Fundamentering/peling