Fundamentering

Vi utfører fundament- og forankringsboring for bygging på løs og bløt grunn ved å bore fôringsrør ned i fast fjell.

Deretter monteres en stålkjerne i midten samtidig som foringene fylles med betong. Dette gir et sikkert og trygt grunnlag for bygging på dårlig grunn.

Bruksområder: Industribygg, villahus, kaier og bruer.

- Fundamentering av bygg/bruer med stålkjernepeler
- Fundamentering med egenprodusert minirigg inne i eksisterende bygg.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv kode fra bilde

Våre tjenester

Vi borer brønner til forskjellige formål: Hus, hytte, gårdsbruk - samt store og små vannverk.  

25.02.2006

I dag er vannboren varme blitt mer og mer vanlig, og utgjør en vesentlig del av oppdragsmengden vår. Vi monterer kollektorslangene som senkes ned i borehull, og monterer slangene med sprit HX35.

30.08.2011

Spesialboring (/horisontalboring) blir mer og mer brukt ved framføring av rør og ledninger. Vi borer gjennom åser, under veier og jernbane for vann, avløp og kabler - og benytter ulike dimensjoner etter behov. Fordelene i forhold til å grave og sprenge er opplagte: rimeligere, enklere og mer naturvennlig.

25.02.2006

Stort sett alle brønner behøver pumper.
Og vi har en egen avdeling som leverer og monterer pumper og utstyr i borehull. 

25.02.2006
For å øke vannmengde kan vi "trykke" borehullet. Vi plugger igjen borehullet et stykke nede og setter på vanntrykk under pluggen. Trykket presser vannet ut i sprekkesoner i fjellet. Disse blir da renset og vannet får flyte mer fritt inn mot borehull.
31.08.2011

Vi har mobile og dieseldrevne injiseringspumper for sementinjeksjon av fjellbolter og stålkjernepeler.
Vi har også luftdrevet injiseringspumpe.

31.08.2011