Energiboring - miljøvennlig oppvarming

I dag er vannboren varme blitt mer og mer vanlig, og utgjør en vesentlig del av oppdragsmengden vår. Vi monterer kollektorslangene som senkes ned i borehull, og monterer slangene med sprit HX35.

Det "geniale" er at varmepumpen avgir ca. tre ganger så mye energi i form av varme som den bruker i form av elektrisitet. Med andre ord kan en si at mesteparten av energien hentes "gratis" fra omgivelsene.

For å installere en varmepumpe må du ha god tilgang på en lavtemperatur varmekilde – de vanligste er bergvarme, avtrekksluft, jordvarme, uteluft, sjøvann eller grunnvann.

Gjennom fyringssesongen bør varmekilden holde høyest mulig temperatur.
På samme måte som ved utnyttelse av solvarme, er det en fordel med et vannbårent system i huset ditt for å få glede av varmepumpen. Også her er et varmelager kombinert med vannbåren gulvvarme den beste løsningen. Varmen vil også kunne distribueres via radiatorer, men dette gir noe mindre effektivitet. Anlegget må være riktig dimensjonert, mens korrekt styring og regulering under drift besørges av automatikken i anlegget.

Typisk for varmepumper er at de er relativt dyre i anskaffelse, men billige i drift. Der hvor forholdene ligger til rette for det, vil et godt planlagt varmepumpe-anlegg være en lønnsom investering.

Med en energipris på 50 øre per kilowattime (kWh), vil en investering for en normal enebolig kunne være inntjent i løpet av 4-8 år. Deretter vil du kanskje ha en besparelse på 6-10.000 kroner i året.

Har du en eldre oljefyr som må byttes eller rehabiliteres, er installasjon av varmepumpe veldig ofte et mer lønnsomt alternativ. Øker energiprisen, blir varmepumpen enda mer lønnsom.

Her er noen av fordelene ved vannbåren varme:
• Gulvvarme hindrer transport av støv - bedre inneklima
• Jevn temperatur i hele rommet gir økt komfort – ikke minst for små barn som oppholder seg mye på gulvet.
• Temperaturen på vannet som sirkuleres er lav, utnyttelsen av varmepumper, solvarme o.l. blir mer effektiv.
• Skjult varmesystem gir mer fleksible møbleringsmuligheter.
• Energifleksibilitet.

Kilde: Forbrukerportalen

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv kode fra bilde

Våre tjenester

Vi borer brønner til forskjellige formål: Hus, hytte, gårdsbruk - samt store og små vannverk.  

25.02.2006

Spesialboring (/horisontalboring) blir mer og mer brukt ved framføring av rør og ledninger. Vi borer gjennom åser, under veier og jernbane for vann, avløp og kabler - og benytter ulike dimensjoner etter behov. Fordelene i forhold til å grave og sprenge er opplagte: rimeligere, enklere og mer naturvennlig.

25.02.2006

Vi utfører fundament- og forankringsboring for bygging på løs og bløt grunn ved å bore fôringsrør ned i fast fjell.

25.02.2006

Stort sett alle brønner behøver pumper.
Og vi har en egen avdeling som leverer og monterer pumper og utstyr i borehull. 

25.02.2006
For å øke vannmengde kan vi "trykke" borehullet. Vi plugger igjen borehullet et stykke nede og setter på vanntrykk under pluggen. Trykket presser vannet ut i sprekkesoner i fjellet. Disse blir da renset og vannet får flyte mer fritt inn mot borehull.
31.08.2011

Vi har mobile og dieseldrevne injiseringspumper for sementinjeksjon av fjellbolter og stålkjernepeler.
Vi har også luftdrevet injiseringspumpe.

31.08.2011