Brunnboring etter drikkevann for hus og fritidsboliger

Vi borer brønner til forskjellige formål: Hus, hytte, gårdsbruk - samt store og små vannverk.  

Når en vurderer brønnboring er det bare å ta kontakt med oss på telefon eller epost for spørsmål og eventuell bestilling.  Vi tar da først mot bestilling på befaring, og etter en befaring sender vi ut priseksempel for aksept.  Ved aksept blir en sett opp på en bestillingsliste som blir tatt fortløpende.  Dersom flere brønner i samme område vurderes det om de blir tatt samtidig.  Dette vil alltid avhenge av våre ventelister.

Vi borer hele vinteren  så sant det ikke er for mye snø og is som hindrer fremkommeligheten.  Da må vi prioritere boreplasser som er tilgjengelige.

Ett borehull kan ta 1-3 dager å bore, avhengig av fjell det skal bores i, og forutsatt at maskiner og utstyr fungerer normalt.

Etter boring kommer våre folk fra pumpeavdelingen og monterer pumpe.

Vi henstiller våre kunder å ikke lage grøft der boreplassen skal være, før etter at vi er ferdig med boringen.  Dette fordi det blir tungt for boremannskap å stå i en grøft å arbeide.

God informasjon kan du få på Norges Geologiske Undersøkelsers (NGU) hjemmeside her

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv kode fra bilde

Våre tjenester

I dag er vannboren varme blitt mer og mer vanlig, og utgjør en vesentlig del av oppdragsmengden vår. Vi monterer kollektorslangene som senkes ned i borehull, og monterer slangene med sprit HX35.

30.08.2011

Spesialboring (/horisontalboring) blir mer og mer brukt ved framføring av rør og ledninger. Vi borer gjennom åser, under veier og jernbane for vann, avløp og kabler - og benytter ulike dimensjoner etter behov. Fordelene i forhold til å grave og sprenge er opplagte: rimeligere, enklere og mer naturvennlig.

25.02.2006

Vi utfører fundament- og forankringsboring for bygging på løs og bløt grunn ved å bore fôringsrør ned i fast fjell.

25.02.2006

Stort sett alle brønner behøver pumper.
Og vi har en egen avdeling som leverer og monterer pumper og utstyr i borehull. 

25.02.2006
For å øke vannmengde kan vi "trykke" borehullet. Vi plugger igjen borehullet et stykke nede og setter på vanntrykk under pluggen. Trykket presser vannet ut i sprekkesoner i fjellet. Disse blir da renset og vannet får flyte mer fritt inn mot borehull.
31.08.2011

Vi har mobile og dieseldrevne injiseringspumper for sementinjeksjon av fjellbolter og stålkjernepeler.
Vi har også luftdrevet injiseringspumpe.

31.08.2011