Referanser

Her oppgis noen av de siste prosjektene hvor vi har bidratt med vår kompetanse og tjenester.

Lindås Kommune, Isdalsto
Gjennomboring i fjell, 110 meter med diameter Ø350 og 450mm.

Statoil Mongstad
Civil 2 Surgassfakkel. Pelearbeider.

Statoil Mongstad
Boring av vannskjermer ved de 3 siste utbygginger.

Espehaugen Næringspark, Fana
2 stk. gjennomboringer på 236 meter Ø8,5" og Ø10".

Brannøvingsfeltet på haakonsvern
Miljøbrønner.

Askøy Kommune
Gjennomboring fjell 190 meter 8,5". 2 cm fall pr. meter.

Kleppestø Ungdomsskole - Boret 20 energihull à 180 meter ferdig montert med kollektorer med HX35

Straumsnes Vassverk i Fjaler
Fjellbrønner til ca. 60 husstander + industri og gårdsbruk.

Paal Kahrs, Bergen
Pelearbeid, 2100 meter og 200 stk. peler.

NGIR - Norhordland og Gulen interkommunale Renovasjon
2 paralelle borehull á 280 meter, dimensjon Ø300 mm.

Bergen Kommune, Ådnamarka Skole
Boring av 15 energihull á 200 meter. Montering av kollektorslanger i borehull.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv kode fra bilde

Våre tjenester

Vi borer brønner til forskjellige formål: Hus, hytte, gårdsbruk - samt store og små vannverk.  

25.02.2006

I dag er vannboren varme blitt mer og mer vanlig, og utgjør en vesentlig del av oppdragsmengden vår. Vi monterer kollektorslangene som senkes ned i borehull, og monterer slangene med sprit HX35.

30.08.2011

Spesialboring (/horisontalboring) blir mer og mer brukt ved framføring av rør og ledninger. Vi borer gjennom åser, under veier og jernbane for vann, avløp og kabler - og benytter ulike dimensjoner etter behov. Fordelene i forhold til å grave og sprenge er opplagte: rimeligere, enklere og mer naturvennlig.

25.02.2006

Vi utfører fundament- og forankringsboring for bygging på løs og bløt grunn ved å bore fôringsrør ned i fast fjell.

25.02.2006

Stort sett alle brønner behøver pumper.
Og vi har en egen avdeling som leverer og monterer pumper og utstyr i borehull. 

25.02.2006
For å øke vannmengde kan vi "trykke" borehullet. Vi plugger igjen borehullet et stykke nede og setter på vanntrykk under pluggen. Trykket presser vannet ut i sprekkesoner i fjellet. Disse blir da renset og vannet får flyte mer fritt inn mot borehull.
31.08.2011

Vi har mobile og dieseldrevne injiseringspumper for sementinjeksjon av fjellbolter og stålkjernepeler.
Vi har også luftdrevet injiseringspumpe.

31.08.2011