Om Vestnorsk Brunnboring A.s

"Det er med stolthet vi kan kalle oss landets eldste brønnboringsbedrift. Gjennom alle år har vi utviklet både kompetanse og tjenestetilbudet i tråd med utviklingen og behovene i markedet, og vi har i dag opparbeidet en unik posisjon innenfor boring og fundamentering."

Helge Sæterstøl, styre leder

Vestnorsk Brunnboring As er norges eldste brønnborerfirma. Siden 1950 har vi opparbeidet en unik kompetanse og erfaring innenfor boring og fundamentering, og er en naturlig samarbeidspartner for både privatpersoner og forskjellige bedrifter innenfor bygg og anlegg. Vi er i dag 23 ansatte med bred kompetanse og med stort fokus på god og seriøs service av våre kunder.

Vestnorsk Brunnboring A.s har i mange år hatt organisert Kvalitetsikring, HMS og Internkontroll. Vi er medlem av STARTBank, MEF og lokalt er vi tilsluttet Nordhordland Industrilag.

Startbank
Vestnorsk Brunnboring A.s er medlem i Startbank, og Maskin Entreprenørenes Forbund (MEF).

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv kode fra bilde

Våre tjenester

Vi borer brønner til forskjellige formål: Hus, hytte, gårdsbruk - samt store og små vannverk.  

25.02.2006

I dag er vannboren varme blitt mer og mer vanlig, og utgjør en vesentlig del av oppdragsmengden vår. Vi monterer kollektorslangene som senkes ned i borehull, og monterer slangene med sprit HX35.

30.08.2011

Spesialboring (/horisontalboring) blir mer og mer brukt ved framføring av rør og ledninger. Vi borer gjennom åser, under veier og jernbane for vann, avløp og kabler - og benytter ulike dimensjoner etter behov. Fordelene i forhold til å grave og sprenge er opplagte: rimeligere, enklere og mer naturvennlig.

25.02.2006

Vi utfører fundament- og forankringsboring for bygging på løs og bløt grunn ved å bore fôringsrør ned i fast fjell.

25.02.2006

Stort sett alle brønner behøver pumper.
Og vi har en egen avdeling som leverer og monterer pumper og utstyr i borehull. 

25.02.2006
For å øke vannmengde kan vi "trykke" borehullet. Vi plugger igjen borehullet et stykke nede og setter på vanntrykk under pluggen. Trykket presser vannet ut i sprekkesoner i fjellet. Disse blir da renset og vannet får flyte mer fritt inn mot borehull.
31.08.2011

Vi har mobile og dieseldrevne injiseringspumper for sementinjeksjon av fjellbolter og stålkjernepeler.
Vi har også luftdrevet injiseringspumpe.

31.08.2011